سرویس ها

👤 - کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7 🌟 - ممبر اختصاصی | ارزانترین توضیحات 6,750 تومان 10000/1000 فعال
10 📌 - ممبر قفلی | بدون ریزش توضیحات 17,250 تومان 30000/1000 فعال
13 🚀 - ممبر نیترو | استارت انی توضیحات 18,000 تومان 15000/1000 فعال
51  🙎🏻‍♀ - ممبر بانوان | کم ریزش توضیحات 23,250 تومان 10000/1000 فعال
👤 ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
122 ممبر فیک کانال | استارت آنی | ارزان قیمت توضیحات 7,350 تومان 10000/500 فعال
83 👤ممبر کانال فیک ارزان  توضیحات 8,100 تومان 10000/1000 فعال
97 ممبر فیک کانال زیر 100 کا توضیحات 11,250 تومان 30000/1000 فعال
98 ممبر کانال اجباری سرعتی توضیحات 12,300 تومان 30000/1000 فعال
99 ممبر کانال هیدن سرعتی  توضیحات 12,300 تومان 30000/1000 فعال
108 ممبر کانال فیک ظرفیت بالا کم ریزش توضیحات 18,375 تومان 50000/1000 فعال
114 ممبر قفلی کانال | کم ریزش | استارت آنی توضیحات 21,750 تومان 25000/1000 فعال
138 ممبر ریزش صفر کانال تلگرام توضیحات 26,250 تومان 20000/500 فعال
100 ممبر مخصوص کانال های خارجی ( ساخته شده با شماره مجازی ) توضیحات 26,400 تومان 60000/1000 فعال
👥 - گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
14 🔆 - اد لیست گروه | گروه های خصوصی توضیحات 6,750 تومان 20000/1000 فعال
15 🌟 - ممبر اختصاصی گروه | ارزانترین توضیحات 7,500 تومان 10000/1000 فعال
16 🌟 - ممبر فیک گروه | ریزش معمولی | سرور 1 توضیحات 9,000 تومان 30000/1000 فعال
17 🌟 - ممبر فیک گروه | ریزش پایین | سرور 2 توضیحات 13,500 تومان 100000/1000 فعال
18  ⚡️ - ممبر اجباری گروه | استارت آنی توضیحات 15,750 تومان 100000/1000 فعال
59 📌 - ممبر قفلی گروه | بدون ریزش توضیحات 18,000 تومان 30000/1000 فعال
2  🙎🏻‍♀ - ممبر بانوان گروه | کم ریزش توضیحات 23,250 تومان 10000/1000 فعال
♥️ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
119 لایک میکس ایرانی سرور 1 | سرعت خوب و بدون ریزش توضیحات 3,000 تومان 20000/100 فعال
84 لایک میکس ایرانی سرور 2 | سرعت خوب و بدون ریزش توضیحات 4,050 تومان 35000/100 فعال
85 لایک میکس ایرانی سرور 3 | پرسرعت و بدون ریزش توضیحات 4,800 تومان 60000/100 فعال
130 لایک 90% ایرانی | باکیفیت و بدون ریزش | تا 20% هدیه | سوپر ویژه توضیحات 6,750 تومان 15000/100 فعال
123 لایک ایرانی سرور 1 | با کیفیت و بدون ریزش | تا 20 درصد هدیه توضیحات 7,350 تومان 500000/100 فعال
86 لایک ایرانی سرور 2 | بسیار با کیفیت و بدون ریزش | تا 15 درصد هدیه توضیحات 18,000 تومان 80000/100 فعال
👥 - ممبر گروه به گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3 📥 - ممبر گروه به گروه | ایرانی توضیحات 67,500 تومان 5000/1000 فعال
52 📤 - ممبر گروه به گروه | خارجی توضیحات 165,000 تومان 5000/500 فعال
🔱 پکیج اختصاصی (فالوور,لایک,بازدید,کامنت) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
87 پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 60,000 تومان 1000/1000 فعال
93 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 94,500 تومان 1000/1000 فعال
94 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 141,000 تومان 1000/1000 فعال
95 پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) نکست پنل توضیحات 235,500 تومان 1000/1000 فعال
🌄 بازدید استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
88 ✨بازدید استوری | تمام استوری ها | پرسرعت توضیحات 1,200 تومان 5000/100 فعال
120 بازدید استوری میکس ایرانی | سرور 2 | تمام استوری ها | تا 10% هدیه توضیحات 1,350 تومان 20000/100 فعال
131 رای استوری + بازدید > دکمه سبز رنگ + 10 درصد هدیه توضیحات 45,000 تومان 50000/100 فعال
132 رای استوری + بازدید > دکمه قرمز رنگ + 10 درصد هدیه توضیحات 45,000 تومان 50000/100 فعال
💬 کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
89 📝کامنت سفارشی | با متن دلخواه شما توضیحات 42,000 تومان 40000/5 فعال
139 لایک کامنت باکیفیت | بدون ریزش توضیحات 66,000 تومان 20000/50 فعال
👥 فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
133 فالوور فیک 80% پروفایل دار | پرسرعت | تا 5 درصد هدیه توضیحات 11,250 تومان 20000/200 فعال
126 فالوور میکس ایرانی | سرعت خوب و کم ریزش | تا 5 درصد هدیه توضیحات 13,800 تومان 45000/200 فعال
116 فالوور میکس 40 درصد ایرانی | سرعت 100 کا در روز | 15% هدیه توضیحات 17,100 تومان 90000/200 فعال
134 فالوور 75% ایرانی | پرسرعت و باکیفیت | تا 20% هدیه | ویژه توضیحات 24,000 تومان 90000/200 فعال
115 فالوور ایرانی | باکیفیت | دارای فالوور فعال | تا 15 درصد هدیه توضیحات 28,500 تومان 25000/200 فعال
135 فالوور ایرانی | باکیفیت و پرسرعت | دارای فالوور فعال | تا 15 درصد هدیه توضیحات 37,500 تومان 25000/200 فعال
90 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 1 ساعته) توضیحات 247,500 تومان 1000/1000 فعال
91 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 450,000 تومان 1000/1000 فعال
92 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته) توضیحات 1,425,000 تومان 1000/1000 فعال
👤 ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
118 ممبر ارزان ویژه گروه | استارت آنی توضیحات 6,300 تومان 5000/1000 فعال
96 ممبر گروه فیک ارزان توضیحات 8,100 تومان 10000/1000 فعال
101 ممبر گروه اجباری  توضیحات 11,250 تومان 10000/500 فعال
109 ممبر هیدن گروه توضیحات 13,200 تومان 20000/1000 فعال
127 ممبر گروه کم ریزش  توضیحات 13,875 تومان 30000/1000 فعال
113 ممبر قفلی | کم ریزش | استارت آنی توضیحات 21,750 تومان 25000/1000 فعال
👁 - بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
19 ⚡️ - بازدید تک پست | استارت آنی توضیحات 300 تومان 20000/500 فعال
20 ⚡️ - بازدید 5 پست آخر | استارت آنی توضیحات 1,200 تومان 100000/1000 فعال
21 ⚡️ - بازدید 10 پست آخر | استارت آنی توضیحات 2,175 تومان 10000/1000 فعال
22 ⚡️ - بازدید 20 پست آخر | استارت آنی توضیحات 4,050 تومان 10000/1000 فعال
78 ⚡️ - بازدید 100 پست آخر | استارت آنی توضیحات 8,250 تومان 200000/1000 فعال
23 ⚡️ - بازدید 50 پست آخر | استارت آنی توضیحات 8,550 تومان 100000/1000 فعال
👁‍🗨 بازدید پست کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
102 👁‍🗨بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی) توضیحات 675 تومان 50000/100 فعال
103 👁‍🗨بازدید 5 پست اخر  توضیحات 1,875 تومان 15000/500 فعال
104 👁‍🗨بازدید 10 پست اخر  توضیحات 3,375 تومان 15000/500 فعال
105 👁‍🗨بازدید 20 پست اخر توضیحات 5,700 تومان 15000/500 فعال
106 👁‍🗨بازدید 50 پست اخر توضیحات 10,950 تومان 15000/500 فعال
107 👁‍🗨بازدید 100 پست اخر توضیحات 15,000 تومان 15000/500 فعال
👤 - فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 🎁 - فالوور حمایتی | خیلی ارزان توضیحات 5,250 تومان 30000/50 فعال
24 📍 - فالوور فیک | پروفایل دار  توضیحات 12,000 تومان 20000/100 فعال
74 🔰 - فالوور توربو | سرعت متوسط توضیحات 13,500 تومان 50000/100 فعال
28 💥 - فالوور 40 درصد ایرانی | سرعت متوسط توضیحات 14,250 تومان 200000/100 فعال
25 💎 - فالوور فیک | ظرفیت بالا توضیحات 15,000 تومان 100000/2000 فعال
29 ⭐️ - فالوور میکس | کیفیت خوب توضیحات 15,000 تومان 200000/100 فعال
56 🚀 - فالوور اسپید | سرعت بالا توضیحات 15,000 تومان 800000/2000 فعال
64 🌟 - فالوور نیمه واقعی ایرانی | پیشنهادی توضیحات 20,250 تومان 40000/100 فعال
26 ⚡️- فالوور 90 درصد ایرانی | کیفیت عالی توضیحات 21,000 تومان 50000/100 فعال
65 〽️ - فالوور با کیفیت پلاس | ایرانی توضیحات 26,250 تومان 100000/100 فعال
27 🔥- فالوور 100 درصد ایرانی | فول پروف توضیحات 32,250 تومان 100000/100 فعال
62 💯 - فالوور بدون ریزش | تضمینی توضیحات 52,500 تومان 70000/500 فعال
66 🙎🏻‍♀ - فالوور بانوان | 50 درصد عکس خانم توضیحات 60,000 تومان 6000/1000 فعال
68 🙎🏻‍♀ - فالوور بانوان | 100 درصد عکس خانم توضیحات 75,000 تومان 50000/500 فعال
30 🎗 - فالوور پاپ آپ | 2 ساعته توضیحات 240,000 تومان 1000/1000 فعال
31 🎗 - فالوور پاپ آپ | ۴ ساعته توضیحات 405,000 تومان 1000/1000 فعال
📽 خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
110 بازدید ویدیو آپارات | پرسرعت توضیحات 15,750 تومان 50000/1000 فعال
111 فالوور ایرانی آپارات | بدون ریزش توضیحات 30,750 تومان 4000/100 فعال
112 لایک ویدیو آپارات | پرسرعت توضیحات 48,750 تومان 20000/500 فعال
❤️ - لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
75 🎁 - لایک حمایتی | خیلی ارزان توضیحات 2,250 تومان 30000/50 فعال
53 ☄ - لایک میکس | پروفایل دار توضیحات 3,300 تومان 20000/100 فعال
33 📍 - لایک فیک | پروفایل دار توضیحات 3,750 تومان 15000/100 فعال
61 ❤️ - لایک اختصاصی | سرعت متوسط توضیحات 5,250 تومان 1000/100 فعال
63 💥 - لایک میکس | کیفیت جهانی توضیحات 6,000 تومان 7000/100 فعال
34 💎 - لایک فیک | ظرفیت بالا توضیحات 6,900 تومان 500000/100 فعال
36 🔥- لایک ایرانی |  ظرفیت پایین توضیحات 8,850 تومان 10000/100 فعال
35 💫- لایک برنزی | 80 درصد ایرانی توضیحات 11,250 تومان 100000/100 فعال
32 🍉🔥 - لایک 100 درصد ایرانی | فول پروف توضیحات 11,850 تومان 100000/100 فعال
👁‍🗨 بازدید / سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
117 ذخیره پست اینستاگرام توضیحات 525 تومان 15000/100 فعال
128 بازدید پست اینستاگرام | سرعت بالا | سرور 1 توضیحات 2,250 تومان 100000/100 فعال
124 بازدید پروفایل | پرسرعت و باکیفیت توضیحات 2,700 تومان 500000/200 فعال
129 بازدید پست اینستاگرام | سرعت بالا | سرور 2 توضیحات 3,750 تومان 150000/100 فعال
125 شِیر پست اینستاگرام | پرسرعت و باکیفیت توضیحات 8,250 تومان 200000/100 فعال
🗣 - اینستاگرام IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 ⚡ویو IGTV | ارزانترین توضیحات 4,800 تومان 1000000/1000 فعال
60 🌟 - لایک IGTV | ارزانترین توضیحات 6,750 تومان 50000/500 فعال
👀 - بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
58 💥 - سیو پست | سرور 1 توضیحات 585 تومان 15000/100 فعال
39 💥 - سیو پست | سرور 2 توضیحات 1,035 تومان 100000/1000 فعال
79 ⚡️ - بازدید استوری | سرور 3 توضیحات 1,950 تومان 50000/1000 فعال
82 ⚡️ - بازدید استوری | سرور 2 توضیحات 3,300 تومان 10000/1000 فعال
41 ⚡️ - بازدید استوری | سرور 1 توضیحات 4,800 تومان 100000/1000 فعال
81 ⚡️ - بازدید ویدیو | ارزانترین توضیحات 4,800 تومان 1000000/1000 فعال
42  🚀 - رای نظر سنجی استوری اینستاگرام (poll) | با کیفیت توضیحات 145,500 تومان 130/30 فعال
ربات نمایندگی نکست پنل
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
💬 - کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
76 ⚡️ - کامنت حمایتی | رندوم | ارزانترین توضیحات 18,750 تومان 500/10 فعال
77 ⚡️ - کامنت حمایتی | دلخواه | ارزانترین توضیحات 23,250 تومان 500/10 فعال
43 🌟 - کامنت تبریک تولد توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
44 🌟 - کامنت تبریک عمومی توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
45 🌟 - کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
46 🌟 - کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
47 🌟 - کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
48 🌟 - کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 27,750 تومان 40/5 فعال
📍- خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
54 ⚡️- بازدید ویدیو تیک تاک | خارجی توضیحات 150 تومان 10000000/1000 فعال
50 ⚡️- بازدید ویدیو تیک تاک | ایرانی توضیحات 795 تومان 100000/1000 فعال
73 🔥 - فالوور پروفایل دار تیک تاک توضیحات 15,750 تومان 100000/100 فعال
49 🔥 - لایک پروفایل دار تیک تاک توضیحات 23,250 تومان 10000/100 فعال
🎶 خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
136 بازدید تیک تاک | سرعت خوب توضیحات 375 تومان 500000/100 فعال
137 لایک تیک تاک | سرعت خوب توضیحات 30,750 تومان 50000/50 فعال
🚀 - پکیج های ترکیبی اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.